Çocuklarımızın gelişimini takip ederken, gelişimin bazı özelliklerini göz önünde bulundurmak, daha objektif bir bakış açısı geliştirmemize yardımcı olacaktır.

  1. Gelişim, hem biyolojik faktörlerden hem de çevreden etkilenir.
  2. Gelişimde bireysel farklılıklar söz konusudur. Her birey benzer süreçleri farklı dönemlerde yaşayabilir.
  • Gelişimin hızı her yaşta aynı değildir.
  1. Gelişim, tüm alanlarıyla bir bütündür. Herhangi bir alanın aksaması diğer alanları da olumsuz etkileyebilir.
  2. Gelişim devamlılık gösterir yaşam boyu devam eder.

Bu özellikten yola çıkarak çocuklarımızı diğerleriyle kıyaslamadan, yargılamadan ve kaygılanmadan sabırla büyütmeliyiz.

Fikirlerinizi paylaşın;