Çocukların zorlayıcı tutum ve davranışlarının temel sebeplerini gruplayacak olursak;

  1. Dikkat çekme
  2. Güç ve kontrolü ele geçirme
  3. İntikam alma ve çaresizlik hissiyle ortaya çıkabilir.

Okul öncesi dönemdeki  çocukların büyük çoğunluğu  dikkat çekme amacıyla  zorlayıcı tutumlar ortaya koyarlar.

Bu durumda; ilgiyi azaltma, davranışı göz ardı ardı etme, göz kontağı kurma, çocuğun yakınına gitme, müziğin gücünü kullanma ses tonunu azaltma, soru sorma, ilginin yönünü değiştirme, uygun davranışı vurgulama ve sözel olamayan bir sinyal gönderme gibi farklı yollar deneyebilirsiniz. Böylece çocuğa karşı olan tutum ve davranışlarımızda repertuvarımızı genişletmiş oluruz.

Fikirlerinizi paylaşın;