Çocuğun zorlayıcı tutum ve davranışları karşısında, kendinizi bir ebeveyn olarak, kızmış, yenilmiş, incinmiş veya yetersiz hissedebilirsiniz.

Bunların arasında üzerinde durulması gereken duygulardan biri yetersizliktir. Siz ebeveyn olarak bu duyguyu yaşarsanız, çocuğunuz da çaresizlik hissi içerisinde  olumsuz davranışlar sergiliyor olabilir. Böyle durumlarda;

  • Okulda öğretmen ve rehberlik birimiyle işbirliği oluşturulması,
  • Hataların kabul edilmesi ve onlar hakkında konuşulması,
  • Karşılıklı güvenin oluşturulması
  • Olumlu davranışlara odaklanılması
  • Cesaretlendirici sözler söylenmesi
  • İçsel motivasyonun artırılması, anne-babalara yardımcı olabilecek ve atılması gereken adımlardan bazılarıdır.

Fikirlerinizi paylaşın;