2018-2019 Yılı Özel Okul Fiyatları

0
2036

Milli Eğitim Bakanlığı özel okulların yeni dönem fiyatlarını ilan etmeleri için bu ayın sonuna kadar ilan etmeleri için mühlet verdi.

Özel Okullar  öğrenim ücretleri dışında ilave kurslar, yemek,servis, kıyafet, yatakhane gibi ücretlerinin bu ay sonuna kadar Milli Eğitim Bakanlığına ilan etmeleri gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığına ilan etmeyen Özel Okullar bir önceki eğitim öğretim yılın ücretleri geçerli olacaktır.

2018-2019 eğitim, öğretim yılının ücretini bazı özel okullar belirledi.Milliyet Gazetesinden Mine Özdemir’in haberine göre  bu özel okulların fiyat listesi:

Ata Koleji 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Fiyatları

ata_kolej-fiyatlari

Ata Koleji 2018- 2019 eğitim öğretim fiyatları şu şekildedir;

 • Özel Ata Koleji Anasınıf Ücreti: Aylık bin iki yüz doksan beş (1.295 TL)  Türk lirasıdır.
 • Özel Ata Koleji İlkokul ücreti:  On altı bin sekiz yüz elli (16.850 TL) Türk lirasıdır.
 • Özel Ata Koleji Ortaokul Ücreti: On yedi bin beş yüz (17.500 TL) Türk lirasıdır.
 • Özel Ata Koleji Lise Ücreti; On dokuz bin beş yüz ( 19.500 TL ) Türk lirasıdır.

Yemek Ücretleri:

Özel Ata Koleji Anasınıf Ücreti: Öğrenci başı, 395.50 Türk Lirasıdır.

 • Özel Ata Koleji Diğer Sınıflar için Ücreti: Üç bin dokuz yüz elli (3.950 TL)Türk lirasıdır.

Ata Koleji liste fiyat böyleyken, Yemekleri anasınıf için farklı diğerleri için ise aynıdır.

Özel Ata Koleji ücretleri aşağıda ki tabloda listelenmiştir.

ATA KOLEJİ 2018-2019 FİYATLARI

HAZIRLIK  ——-
ANAOKULU 1.295 TL (Aylık)
İLKOKUL 16.850 TL
ORTAOKUL 17.500 TL
LİSE 19.500 TL
FEN LİSESİ ——-
IB Programı ——-
IGCS Programı ——-
YEMEK 395 TL (Anaokulu) 3.950 TL (Diğer)

Eyüboğlu Eğitim Kurumları 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Fiyatları

Eyüboğlu Eğitim Kurumları, 2018-2019 eğitim öğretim fiyatlarına bakacak olursak:

eyuboglu-2018-2019-egitim-fiyatlari

 • Anaokulu yemek dahil ücretleri: Yirmi dokuz bin beş yüz ( 29.500 TL)  ile otuz dört bin beş yüz ( 34.500 TL) Türk lirası aralığında değişmektedir.
 • Eyüboğlu İlkokul Hazırlık Ücretleri: Otuz altı bin yedi yüz elli ( 36.750 TL) Türk Lirasıdır.
 • Eyüboğlu Ortaokul Ücretleri: Kırk sekiz bin Beş yüz ( 48.500 TL)  Türk lirasıdır.
 • Eyüboğlu Kolej ve Fen Lisesi Hazırlık Ücretleri: Kırk dokuz bin iki yüz elli (49.250 TL ) Türk lirasıdır.
 • Eyüboğlu Fen ve Teknoloji Lisesi Ücretleri: kırk üç bin beş yüz ( 43.500 TL) Türk lirasıdır.
 • Eyüboğlu Kolej Ücreti : Kırk dokuz bin iki yüz elli (49.250 TL ) Türk lirasıdır.
 • Eyüboğlu yemek Ücreti : Beş bin altı yüz yirmi beş  (5.625 TL)   Türk lirasıdır.

Özel Eyüboğlu Eğitim Kurumların liste fiyatları aşağıda ki tabloda listelenmiştir.

EYÜBOĞLU 2018-2019 FİYATLARI 

HAZIRLIK 36.750 TL
ANAOKULU 29.500 TL (Yemek Dahil)
İLKOKUL 36.500 TL
ORTAOKUL 48.500 TL
LİSE  43.500 TL
FEN LİSESİ 49.500 TL
IB Programı ——-
IGCS Programı  ——-
YEMEK 5.625 TL

Özel Bilfen Eğitim Kurumları 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Fiyatları 

bilfen-koleji-2018-2019-fiyatlari

Bilfen Koleji 2018 – 2019 Eğitim Öğretim fiyatları;

 • Özel Bilfen Eğitim Kurumların öğrenim ücreti: Anaokul,ilkokul,ortaokul,lise ve bölgelere göre on dört bin üç yüz ( 14.300 TL) ile elli bir bin yedi yüz ( 51.700 TL) Türk lirası arasında değişmektedir.
 • Özel Bilfen Eğitim Kurumların yemek ücretleri: Üç bin yüz ( 3.100 TL) ve beş bin sekiz yüz elli ( 5.850 TL) Türk lirası aralığındadır.

Özel İELEV Eğitim Kurumları 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Fiyatları 

ielev-2018-2019-okul-fiyatlari

Özel İELEV Eğitim Kurumların KDV  ve yemek ücreti dahil

 • Özel İELEV Anaokulu ücreti; Kırk bir bin üç yüz ( 41.300 TL) Türk lirasıdır.
 • Özel İELEV İlkokul ve Ortaokul ücretleri; elli dört bin iki yüz ( 54.200 TL) Türk lirasıdır.
 • Özel İELEV Lise Hazırlık Ücretleri: altmış bin Sekiz yüz ( 60.800 TL) Türk Lirasıdır.
 • Özel İELEV Lise Ücretleri: Elli beş bin sekiz yüz ( 55.800 TL) ile Altmış bin sekiz yüz ( 60.800 TL)  Türk Lirası aralığındadır.

Özel İELEV Eğitim Kurumların liste fiyatları aşağıda ki tabloda listelenmiştir.

İELEV 2018-2019 FİYATLARI 

HAZIRLIK 60.800 TL
ANAOKULU 41.300 TL
İLKOKUL 54.200 TL
ORTAOKUL 54.500 TL
LİSE  55.800 TL
FEN LİSESİ ——-
IB Programı ——-
IGCS Programı  ——-
YEMEK ——-

Özel FMV Işık Okulları 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Fiyatları 

isik-okullari-2018-2019-fiyatlari

 • Özel FMV Işık Okulların Anaokulu Ücretleri: otuz bin dört yüz doksan beş ( 30.495 TL)  ile kırk bin dört yüz yirmi üç ( 40.423 TL) Türk lirası aralığındadır.
 • Özel FMV Işık Okulları ilkokul Ücretleri: otuz altı bin dokuzyüzellibeş ( 36.955 TL) ile kırkbeş bin iki yüz altmış sekiz (45.268 TL) Türk lirası aralığında değişmektedir.
 • Özel FMV Işık Okulları Lise Ücretleri : Otuz yedi bin yedi yüz altmış üç  (37.763 TL ) ile  kırk sekiz bin beş yüz beş ( 48.545 TL) Türk lirası aralığındadır.
 • Özel FMV Işık Okulları Lise (IB) Ücretleri :  kırk beş bin sekiz yüz elli (45.850 TL) ile elli iki bin sekiz yüz (52.800 TL) Türk lirası arasındadır.
 • Özel FMV Işık Okulları Fen Lisesi Ücretleri: Otuz sekiz bin sekiz yüz elli beş (38.855TL) ile kırkdokuz bin altı yüz otuz sekiz  ( 49.638 TL) türk lirası aradadır.

Özel FMV Işık Okulların öğrenim ücretleri böyleyken yemek ücretleri ise beş bin dokuz yüz otuz sekiz ( 5.938 TL)  Türk lirasıdır.

Özel FMV Işık Eğitim Kurumların liste fiyatları aşağıda ki tabloda listelenmiştir.

FMV IŞIK OKULLARI 2018-2019 FİYATLARI 

HAZIRLIK ——-
ANAOKULU 30.495 TL – 40.423 TL Aralığında
İLKOKUL 36.495 TL – 45.268 TL Aralığında
ORTAOKUL ——-
LİSE  48.545 TL ile 37.763 TL Aralığında
FEN LİSESİ 38.855 TL ile 49.638 TL aralığında
IB Programı 45.850 TL ile 52.800 TL Aralığında
IGCS Programı  ——-
YEMEK ——-

Özel İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Fiyatları 

itu-okullari-2018-2019-egitim-fiyatlari

Özel İTÜ Geliştirme Vakfı okulları öğrenim ücretleri KDV hariç

 • Özel İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Anaokulu Ücreti:Otuz dört bin (34.500 TL) Türk lirasıdır.
 • Özel İTÜ Geliştirme Vakfı Okulların İlkokul Ücreti: kırk dört bin ( 44.000 TL) Türk lirasıdır.
 • Özel İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Ortaokul Ücreti: Kırk dört Bin yedi yüz ( 44.700 TL) Türk lirasıdır.
 • Özel İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Lise Ücreti: Kırk dört bin yedi yüz elli (44.750 TL) Türk lirasıdır.
 • Özel İTÜ Geliştirme Vakfı Okulların yemek ücretleri:Beş bin sekiz yüz ( 5.800 TL) ile altı bin sekiz yüz (6.800 TL) Türk Lirası aralığında değişiyor.

Özel İTÜ Geliştirme Vakfı Okullarının liste fiyatları aşağıda ki tabloda listelenmiştir.

İTÜ VAKFI OKULLARI 2018-2019 FİYATLARI 

HAZIRLIK ——-
ANAOKULU 34.500 TL
İLKOKUL 44.000 TL
ORTAOKUL 44.700 TL
LİSE  44.700 TL
FEN LİSESİ ——-
IB Programı ——-
IGCS Programı  ——-
YEMEK 5.800 TL

Özel ENKA Okulları 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Fiyatları

ozel-enka-okullari-2018-2019-egitim-fiyatlari

 • Özel ENKA Okulları Anasınıf Ücreti:Yemek dahil, yirmi iki bin altı yüz elli ( 22.650 TL) Türk lirasıdır.
 • Özel ENKA İlkokul öğrenim ücreti: 16.019 Türk lirası ile  19.294 Türk lirası arasında değişmektedir.
 • Özel ENKA Ortaokul ücreti: 16.662 türk lirası ile 20.983 Türk lirası arasında ücreti değişmektedir.
 • Özel ENKA Lise ücreti: 16.662 Türk lirası ile 20.983 Türk lirası aralığında değişmektedir.
ENKA EĞİTİM KURUMLARI 2018-2019 FİYATLARI 
HAZIRLIK ——-
ANAOKULU 22.650 TL
İLKOKUL 16.019 TL ile 19.294 TL aralığında
ORTAOKUL 16.662 TL ile 20.983 TL aralığında
LİSE  16.662 TL ile 20.983 TL aralığında
 FEN LİSESİ ——-
IB Programı ——-
IGCS Programı ——-
YEMEK ——-

Özel Bahçeşehir Koleji 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Fiyatları

Bahcesehir-koleji-2018-2019-fiyatlari

Özel Bahçeşehir Koleji‘nin Öğrenim ücretleri eğitim kademesine, bulunduğu şehir ve bölgeye göre değişmektedir. Özel Bahçeşehir kolejin ücretlerin aralığını verecek olursak : onbin yüz altmış beş ( 10.165 TL) Türk lirası ile altmış üç bin iki yüz elli ( 63.250 TL) Türk lirası aralığında değişmektedir.

Özel MEF Okulları 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Fiyatları 

mef-okullari-2018-2019-okul-fiyatlari

MEF Okulları‘nın KDV hariç eğitim- öğretim ücretleri;

 • MEF Anaokulu ücreti: yirmi altı bin yedi yüz kırk iki (26.742 TL)  Türk lirası ile otuz altı bin sekiz yüz altı (36.806 TL) Türk lirası aralığındadır.
 • MEF ilkokul, Ortaokul, Lise Ücretleri ise: Kırk üç bin sekiz yüz seksen üç (43.882 TL) Türk lirasıdır.
 • MEF Okulları IB Diploma Programı:Elli bin yüz altmış ( 50.160 TL) Türk lirasıdır.
 • MEF Okulları IGCSE Programı: Elli bin yüz altmış ( 50.160 TL) Türk lirasıdır.
 • MEF yemek Ücreti : Üç bin yüz altmış beş  (3.165 TL) ile dört bin üç yüz seksen beş( 4.385 TL) Türk lirası aralığındadır.
MEF EĞİTİM KURUMLARI 2018-2019 FİYATLARI 
HAZIRLIK ——-
ANAOKULU 26.742 TL  ile    36.806 TL Aralığında
İLKOKUL 43.882 TL
ORTAOKUL 43.882 TL
LİSE  43.882 TL
FEN LİSESİ ——-
IB Programı 50.160 TL
IGCS Programı  50.160 TL
YEMEK 3.165 TL ile 4.385 TL Aralığında

Özel İstek Okulları 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Fiyatları

istek-okullari-2018-2019-egitim-fiyatlari

Özel İstek Okulları‘nda KDV hariç fiyatları şu şekilde;

 • İstek Okulları Anaokulu Ücreti : Yirmi Üç bin ( 23.000 TL) ile   yirmi beş bin beş yüz( 25.500 TL) Türk lirası aralığındadır.
 • İstek Okulları İlkokul Ücreti: Otuz iki bin ( 32.000 TL) ile otuz yedi bin beş yüz (37.500 TL) türk lirası aralığındadır.
 • İstek Okulları Ortaokul Ücreti:  Otuz dört bin  yüz  ( 34.100 TL) ile kırk bin sekiz yüz ( 40.800 TL) Türk Lirası aralığındadır.
 • İstek Okulları Anadolu Lisesi Ücreti:  Otuz yedi bin iki yüz (37.200 TL) ile kırk dört bin dokuz yüz ( 44.900 TL) Türk lirası aralığındadır.
 • İstek Okulları Fen Lisesi Ücreti: Otuz yedi bin iki yüz (37.200 TL) ile kırk dört bin dokuz yüz ( 44.900 TL) Türk lirası aralığındadır.
İSTEK OKULLARI 2018-2019 FİYATLARI 
HAZIRLIK ——-
ANAOKULU 23.000 TL ile 25.500 TL Aralığında
İLKOKUL 32.000 TL ile 37.000 TL Aralığında
ORTAOKUL 34.100 TL ile 40.800 TL Aralığında
LİSE  37.200 TL ile 44.900 TL Aralığında
FEN LİSESİ 37.200 TL ile 44.900 TL Aralığında
IB Programı ——-
IGCS Programı ——-
YEMEK ——-

Özel TED Rönesans Koleji 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Fiyatları 

TED-koleji-2018-2018-egitim-fiyatlari

Özel TED Rönesans Koleji KDV dahil fiyatları;

 • Özel TED Rönesans Koleji Anasınıf Ücretleri: Yirmi dokuz bin iki yüz oniki (29.212 TL) Türk lirası
 • Özel TED Rönesans Koleji İlkokul Ücreti: Otuz beş bin dört yüz otuz beş yüz (35.435 TL) Türk lirasıdır.
 • Özel TED Rönesans Koleji Ortaokul Ücreti: Otuz yedi bin beş yüz yetmiş iki  (37.572 TL) Türk lirasıdır.
 • Özel TED Rönesans Koleji Lise Ücreti: Otuz dokuz bin dokuz yüz (39.900 TL) Türk lirasıdır.
 • Özel Rönesans Koleji’n yemek ücretleri ise: Beş bin yedi yüz (5.700 TL) Türk lirasıdır.

Özel Okyanus Koleji 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Fiyatları 

Okyanus-koleji-fiyatlari

 

Özel Okyanus Koleji‘nin Eğitim ve Öğretim fiyatları;

 • Özel Okyanus Koleji Okulöncesi Ücreti: On dört Bin altı yüz yedi    (14.607 TL) ile  yirmi beş bin yedi yüz otuz iki ( 25.732 TL) Türk lirasıdır.
 • Özel Okyanus Koleji İlkokul Ücreti: On altı bin beş yüz on dört (16.514 TL) ile  yirmi sekiz bin altı yüz on beş (28.615 TL) Türk lirasıdır.
 • Özel Okyanus Koleji Ortaokul Ücreti:On yedi bin dokuz yüz elli altı  (17.956 TL) ile otuz bir bin dört yüz yirmi sekiz ( 31.428 TL) Türk lirasıdır.
 • Özel Okyanus Koleji Anadolu Lisesi Ücreti: Ondokuz bin altı yüz yetmiş altı ( 19.676 TL) ile ( 30.576 TL) otuz bin beş yüz yetmiş altı Türk lirasıdır.
 • Özel Okyanus Koleji Fen Lisesi Ücreti:Yirmi dokuz bin dokuz yüz elli ( 29.950 TL) Türk lirasıdır.
 • Özel Okyanus Koleji Güzel Sanatlar Lisesi Ücreti: Yirmi beş bin iki yüz yetmiş (  25.270 TL) Türk lirasıdır.
 • Özel Okyanus Koleji Üstün Zekalılar ilkokulu Ücreti: Otuz bir bin iki yüz otuz yedi ( 31.237TL) ile Otuz altı bin altmış altı ( 36.066 TL) Türk lirasıdır.

Özel Robert Koleji 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Fiyatları 

Robert Koleji

Özel Robert Koleji‘nin eğitim ve öğretim ücretleri yüz bin’i ( 100.000 TL) geçti.Özel Okullar arasında ücreti en yüksek olan Robert Kolejidir.

2017-2018 eğitim-öğretim döneminde ücreti yatılısız 71 bin 100 TL’ydi.  Beş günlük yatılı kalma ücreti 97 bin 450 TL , yedi gün yatılı okuma ücreti 109 bin 350 TL’ydi. Robert Koleji henüz fiyatlarını açıklamasa da 2018-2019 eğitin-öğretim iücreti 110 bin TL’nin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Özel Tarsus Amerikan Koleji Eğitim Öğretim Yılı Fiyatları 

Tarsus-koleji-fiyatlari

Tarsus Amerikan kolejin eğitim ve öğretim ücreti hazırlık sınıfı için 53 bin 998 Türk lirasıyken, Özel Tarsus Amerikan koleji 52 bin 067 Türk lirasıdır.

Özel İzmir Amerikan Koleji Eğitim-Öğretim Yılı Fiyatları

İzmir-amerikan-koleji-fiyatlari

İzmir Amerikan Koleji hazırlık sınıfın ücreti 48 bin 510 Türk lirası, İzmir Amerikan Lisesi ise 31 bin 232 Türk lirasıdır.

Özel Saint Joseph Fransız Lisesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Fiyatları 

saint-robert-fransiz-koleji-fiyatlari

Özel Saint Joseph Fransız Lisesi  Eğitim-Öğretim ücreti: 53 bin 893 Türk lirasıdır.

Özel İzmir  Saint Joseph Fransız Lisesi  2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Fiyatları 

izmir-Saint-joseph-fransiz-lisesi-fiyatlari

Özel İzmir  Saint Joseph Fransız Lisesi  Eğitim-Öğretim ücreti: 39 bin 900 Türk lirasıdır.

Özel 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Fiyatları

Özel Sainte Pulcherie Fransız Lisesi

Özel Sainte Pulcherie Fransız Lisesi Eğitim-Öğretim ücreti: 52 bin 838  Türk lirasıdır.

Özel Michel Fransız Lisesi  2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Fiyatları 

saint-michel-lisesi-fiyatlari

Özel Michel Fransız Lisesi Eğitim-öğretim ücreti: 52 bin 760 Türk lirasıdır.

Özel Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulun 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Fiyatları

Avusturya-lisesi-fiyatlari

Özel Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulun Eğitim-Öğretim  hazırlık sınıf ücreti: 41 bin 800 Türk lirasıdır.

Özel Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Lisesinin Ücreti: 38 bin 800 Türk lirasıdır.

Özel okul fiyatlarına bakıldığında geçtiğimiz 2017-2018 eğitim,öğretim dönemine göre rakamlar çok daha yüksek. 2018-2019 eğitim-öğretim başarı dolu bir dönem olması dileğiyle..

Fikirlerinizi paylaşın;