Yeşilköy Okulları Anaokulu Bölümü Psikolojik Destek ProgramıYeşilköy Okulları anaokulu Uzman Psikoloğumuz Gökçen Çetiner tarafından anaokulumuz bünyesindeki çocuklara, öğretmenlere ve velilere yönelik yürütülen psikolojik faaliyetlerin içeriği şu şekildedir:

Yeşilköy Okulları Çocuklarla yapılan çalışmalar:

1.    Çocukların sınıf ortamında, etkinlik saatlerinde, serbest oyun sürelerinde birbiriyle olan iletişimleri, bireysel davranışları ve grup içi ilişkileri düzenli olarak gözlemlenir.

2.    Gözlemler sırasında dikkat çeken durumlar olduğunda problem yaşadığı düşünülen çocuklarla ilgili kurum idaresiyle, öğretmenlerle ve velilerle ortak çalışmalar yapılarak sorun giderilmeye çalışılır.

3.    Uygulanan psikolojik test ve ölçeklerle çocukların bireysel özelliklerine dair bilimsel veriler toplanır, bu veriler velilerle ve kurumla paylaşılarak yapılacak uygulamalara dair bilgi aktarılır, gelişim raporları düzenlenir.

4.    Özel eğitim veya uzun süreli psikolojik destek ihtiyacı olan çocuklar tespit edilerek gerekli yardımı sağlayabilecek kurumlara yönlendirilir, takibi yapılır.Psikoloğumuzun dönem içinde çocuklara düzenli olarak veya ihtiyaç halinde uyguladığı psikolojik test ve formların listesi aşağıda verilmiştir.

•    Okul Olgunluğu Testi (4-6 yaş arası): İlköğretime başlayacak olan çocukların sosyal, bilişsel, fiziksel ve duygusal olarak eğitim ve öğretim hayatına hazır olup olmadıklarını ölçen bir testtir. 5 yaş gruplarımıza uygulanmaktadır.

•    Bir İnsan Çiz Testi: Resim anlatım yoluyla gerçekleştirilen projektif bir testtir. Bu testin amacı, çocukların duygusal gelişimleri ve hayal dünyaları hakkında bilgi edinmek ve eğer varsa korkularını, öfkelerini, güvensizliklerini tespit etmeye çalışmaktır. Çizdiği bir insan resmi üzerine sorulan sorulara cevap verirken çocuğun bu özellikleri hakkında ipuçları toplanır.

•    Cümle Tamamlama Testi: Cümle tamamlama testi çocukların duygularını incelemek için tamamlanmamış cümlelerden oluşan projektif bir testtir.

•    Labirent Testi: 3-5 yaş arasındaki çocuklara uygulanan ve zekânın performans kısmını ölçen problem çözme testidir. 7 Adet  labirentten oluşmaktadır.

•    Peabody Alıcı Dil Testi: 3-11 yaş arası çocukların dil gelişimini, kullanımını ve özellikle kelime algılamalarını ölçen bir testtir.

•    Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi: Okul öncesi dönem ve ilköğretim çocukları için görsel algı ölçme aracı olarak kullanılan ve okul olgunluğunu belirlemekte sonuçlar sağlayan bir testtir. Psikolog tarafından gerekli görüldüğü durumlarda uygulanmaktadır.

•    Bender - Gestalt Görsel Motor Testi: Görsel-motor koordinasyonu, görsel uyarının algılanması ve motor fonksiyonla yorumlanmasını ölçen bu testte çocuğun şekilleri kartlardan bakarak kopya etmesi istenir. Görsel algılama bozukluğunu belirlemek ve organik bozukluğun olup olmadığını anlayabilmek için kullanılan testle özgül öğrenme güçlüğü tespit edilebilmektedir.

•    DENVER Gelişimsel Tarama Testi: Çocuğun genel gelişimi konusunda sistematik bilgi verir ve muhtemel gelişimsel güçlükler konusunda uyarır. Kişisel-Sosyal (insanlarla anlaşma, bireysel gereksinimlerini karşılayabilme), İnce Motor (el-göz koordinasyonu, küçük cisimleri kullanabilme, problem çözme), Dil (işitme, anlama ve dili kullanma, alıcı ve ifade edici dil becerileri), Kalın Motor (oturma, yürüme, zıplama ve genel olarak büyük kasların hareketi) gibi alanlarda inceleme yapar. Psikolog tarafından gerekli görüldüğü durumlarda uygulanmaktadır.

•    Gessell Gelişim Figürleri Testi: 2-6 yaş arası çocuklara uygulanan; dikkat, görsel algı, görsel-motor koordinasyon, görsel hafıza ve küçük kas becerileri hakkında bilgi veren bir gelişim testidir.

•    Loisa Duss’un Psikanalitik Hikâyeler Testi: Çocuktaki çatışmanın saptanması amacıyla uygulanan on tane yarım bırakılmış hikâyeden oluşan bir testtir. Yarım bırakılmış hikâyeler çocuğa okunarak, hikâyeleri tamamlaması istenerek uygulanır.

•    Psikolojik Gözlem Formu: Türk Psikologlar Derneği tarafından hazırlanmış olan “Okul Öncesi Çocuklar İçin Psikolojik Gözlem Formu” her yaş grubu çocuğa psikolog tarafından belli aralıklarla uygulanır. Form; çocuğun yaşına uygun gelişimsel özellikleri gösterip göstermediğini belirlemek için kullanılır.

•    Temel Alışkanlıkları Takip Formu: Çocukların kreş ortamında gösterdikleri temel alışkanlıkları belirlemekte kullanılır. Yemek, uyku, temizlik, özbakım becerileri, ilgi duyulan etkinlik ve sınıf köşeleri alanlarında öğretmen tarafından yapılan gözlem sonucunda doldurulur. (2 yaş grubuna uygulanır)

•    Yaşlara Göre Gelişim Skalası: 0-6 yaş çocukların gelişimini, kişisel - sosyal becerilerini, ince motor hareketlerini, büyük motor hareketlerini ve dil fonksiyonlarını ölçerek çocukların motor ve mental gelişimi hakkında bilgi almak amacıyla uygulanan formlardır. 

Yeşilköy Okulları Velilerle yapılan çalışmalar:

1.    Tüm velilerle bireysel görüşmeler yapılarak çocuklarıyla ve aile içi eğitim yaklaşımlarıyla ilgili danışmanlık hizmeti sağlanır.

2.    Çocuklarla yapılan gözlem ve uygulamaların sonuçları velilere aktarılarak çocuklarının kurumdaki davranışları hakkında ailelere bilgi verilir. 

3.    Belli periyodlarda düzenlenen aile seminerleriyle velilerin çocuk eğitimiyle ve çocuk psikolojisiyle ilgili konularda bilgi edinmeleri, aile içi tutumlarını gözden geçirmeleri ve sıkıntı yaşadıkları alanlarda çözüm önerileri bulmaları sağlanmaya çalışılır.

4.    Çocuklarla yapılan gözlem ve test uygulamalarının sonucunda hazırlanan gelişim raporları her dönem sonunda velilere sunulur ve çocuklarının gelişimlerine dair bilgiler verilir, çocukların yaş özelliklerini ne kadar taşıdıkları, hangi alanlarda eksiklikler yaşadıkları konusunda fikir paylaşılır.

5.    Kurumun internet sayfasında paylaşılan psikoloji yazılarıyla çeşitli konularda ailelerle bilgi paylaşımı sağlanır. 

Aile Seminerleri Konu Başlıkları

1.    Gelişim Dönemleri ve Yaşa Uygun Aile Tutumları

2.    Aile Tutumları ve Çocuk Gelişimine Etkisi

3.    Çocuklarda Disiplin ve Sınırlar: Pozitif Disiplin

4.    Çocuklarda Cinsel Gelişim ve Aile İçi Cinsel Eğitim

5.    Aile İçi Etkili iletişim

6.    Çocuklarda Dikkat ve Ailede Dikkati Geliştirici Uygulamalar

7.    Çocuklarda Uyum Sorunları ve Yaklaşımlar

8.    Çocuklar İçin Oyunun Önemi ve Oyuncak Seçimi

9.    İlköğretime Hazırlık – Okula Başlamayı Kolaylaştıran Etkinlikler

10.    Çocuklarda Psikolojik Bozukluklar

Yeşilköy Okulları Öğretmenlerle yapılan çalışmalar:

1.    Öğretmenlerin sınıf içi uygulamaları izlenerek gerek görüldüğü durumlarda bilgilendirme ve yönlendirme yapılır.

2.    Sınıf ortamında problem yaşadığı gözlenen çocuklarla ilgili öğretmenlerle ortak çalışmalar düzenlenir.

3.    Periyodik olarak yapılan seminerlerle hizmet içi eğitim programına katkı sağlanır. Seminer ve grup çalışmalarıyla öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu düşünülen veya talep ettikleri konularda bilgilendirilmeleri ve uygulamalı çalışmalarla konulara yeni yaklaşımlar geliştirmeleri sağlanmaya çalışılır.

4.    Herhangi bir konuda yaşadığı sıkıntıyı aktarmak isteyen öğretmenlere psikolojik danışma sağlanır.

Öğretmen Seminerleri Konu Başlıkları

1.    Yaş Özellikleri ve Yaşa Uygun Sınıf İçi Uygulamalar

2.    Çocuklarda Disiplin ve Sınırlar: Pozitif Disiplin

3.    Çocuklarda Dikkat ve Okulda Dikkati Geliştirici Uygulamalar

4.    Çocuklarda Uyum Sorunları ve Yaklaşımlar

5.    Okul Öncesi Eğitimde Farklı Yaklaşımlar

6.    İletişim Becerileri ve Beden Dili

7.    Sınıf İçinde Problem Davranışın Düzeltilmesi

8.    Etkili Sınıf Yönetimi

9.    Gelişimde Oyun ve Oyuncaklar

10.    Çocuk Resimlerinin Anlattıkları

11.    Çocuklarda Psikolojik Bozukluklar

 

Uzman Diyor Ki

Tümünü Göster