Bilgisayarın Çocuklar Üzerindeki Zararlı Etkileri! - Nisan Kreş - Özlem OlağBİLGİSAYARIN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ZARARLI ETKİLERİ

Okul öncesi  (0-6 yaş) sosyal ve duygusal becerilerin gelişiminde oldukça kritik bir dönemdir. Çocukların sahip olduğu yetenekler, genetik olarak yeterlilikleri ve ona sunulan ortam da bu beceri alanının gelişimini etkiler.
Çocuk, sosyal ve bedensel etkinliklere her ihtiyaç duyduğunda “elektronik çocuk bakıcısı” dediğimiz televizyon, bilgisayar, tablet hemen onları ele geçirebilir.


Öğrenme yaşayarak gerçekleşmelidir.
Çocukların arkadaşları ile oyun kurması, onlarla tartışması, koşup oynaması, problemleri çözmesi beklenmelidir. Bilgisayar başında geçirilen, hareketsiz ve yalnız saatler çocukların hem bilişsel hem de bedensel gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Bilgisayar kullanımının görsel becerileri geliştirdiği bilinmektedir. Fakat dil gelişimini olumsuz etkileme olasılığı göz ardı edilmemelidir. Çocukların ekran karşısında;  ne sizin, ne dış dünyanın farkında olmadan tükettiği saatler, çevresiyle iletişim kurmasını, çevresindekilerle konuşmasını engeller. Öncelikle anne babaların atması gereken adım, bilgisayar kullanımını onların yaşı doğrultusunda sınırlandırmaktır. Onlara model olunması; bunun yanı sıra kullandığı yayınların incelenmesi ve kontrolün kendileri tarafından bırakılmadığı bilinci de çocuklarımıza aşılanmalıdır.

İşin özünde; evlatlarımıza arkadaş bilincinde değil, ebeveyn bilincinde yaklaşmak, çocuklarımız için olumlu sonuçlar elde etmemize yardımcı olur. Zira arkadaşlıkta eşitlik vardır. Fakat siz onlarla eşit değilsiniz; siz onların ebeveynlerisiniz!..

Nisan Kreş ve Gündüz Bakımevi
Uzman - Özlem Olağ

Uzman Diyor Ki

Tümünü Göster