EDEBİYAT ÇALIŞIYORUM...Edebiyatta yüksek netler yapabilmek için, konu kapsamlarını iyi analiz etmemiz ve neye ihtiyacımız olduğunu iyi belirlememiz gerekiyor. Öğrencilerin öğretmenlerin anlattığı konuları çok iyi dinlemeleri gerekiyor. Bu konuda edebiyat dersinde daha başarılı olabilmek için aşağıdaki maddelere dikkat edebilirsiniz.

1. Edebiyatla ilgili teknik bilgiler içeren sorular var bu yüzden terim kavram ve bilgi içeriğinden haberdar olunmalı.

Yazınsal türler, şiir Bilgisi, (şiir türleri, şiirin yapısal özellikleri, şiirde ahengi oluşturan unsurlar, şiirin teması, şiir dili, söz sanatları gibi konuları içeriyor.)

2. Edebiyat Dönemlerinden sorular geliyor.

İslamiyet Öncesi ve İslamiyet Dönemi Türk edebiyatının genel özellikleri Bu dönemin ilk ürünleri: Kutadgubilig, Atabet’ül Hakayık, Divan-ı Lügat’it Türk, Divan-ı Hikmet gibi eserlerin ayrıntıları içerikleri, Halk edebiyatı Divan edebiyatı, edebiyat akımları Tanzimat edebiyatı Servet-i Fünun edebiyatı Milli edebiyat, Cumhuriyet Dönemi edebiyatını içeriyor bu tür sorular. Bunlar içinde Cumhuriyet Dönemi’nden gelen sorular daha seçici nitelikte. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatıyla ilgili soruların niteliği, öğrencilerin özellikle son dönem sanatçıların eserlerini, bu eserlerin içeriğini ve kahramanlarını iyi bilmeleri gerektiğini ortaya koymuştur.

Sanatçı ve eserlere ilişkin ayrıntılı bilgiler istenmesi, öğrencileri zorlayıcı bir sınav olduğunun göstergesidir. Metin dönem ilişkilerini ve eser içeriklerini bilmeyi ve kullanmayı gerektiren sorular geliyor.

Dil ve anlatım ve edebiyat terimlerini bilen ve konular arası bağlantıyı kurabilen öğrencilerin yapabileceği sorular var. Konuları ezberlemekten çok konular arası ilişkilere, benzerliklere, farklılıklara odaklanılmalıdır. İşlenen konuyu daha önceki konularla kıyaslama yapmalı, benzerlikleri ve farklılıkları bulup birbirlerine etkisi olup olmadığını iyice irdelemelidir.

Bu tür sorularda başarılı olabilmek için dönemlerin özellikleri çok iyi öğrenilmeli çünkü karşılaştırmalı sorular var: Edebiyat dersi dinlenirken öğretmenin uyarıları çok önemli, bunlar dikkate alınmalı. Önemli yerler işaretlenmeli, anlatılanların benzerlik ve zıtlıkları karşılaştırılarak mukayese edebilme bilinci geliştirilmelidir.

Türkçe ve edebiyat dersinde bilgiler özümsenmeye çalışılmalıdır.